Laudame Financials Ontdek meer

Laudame Financials is een Nederlandse zakelijke dienstverlener die financials bemiddelt voor tijdelijke en vaste functies én helpt ontwikkelen. Onze belangrijkste vaardigheid is ons inlevend vermogen in kandidaten, opdrachtgevers en het vakgebied van onze opdrachtgevers. Dat kan dankzij onze achtergrond in finance en door kritisch te zijn tijdens het selectie- en plaatsingsproces. Zo realiseren we de perfecte match. Wij stellen onze professionals altijd centraal, in de overtuiging dat ook opdrachtgevers daar de vruchten van plukken. De intrinsieke motivatie en vakkundigheid van onze ‘Laudamers’ maakt dat we in elke opdracht meer bereiken dan puur het vervullen van de opdracht. We zijn trots dat opdrachtgevers het DNA van beter herkennen en vertrouwen op de verbeteringsgerichtheid, verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van onze mensen.

"We zijn er trots op dat opdrachtgevers onze werkwijze en professionals herkennen en waarderen en daardoor vaak bij ons terugkomen."

Bij Laudame staat het leveren van kwaliteit altijd voorop

Laudame is sinds haar oprichting gestaag gegroeid en heeft altijd prioriteit gegeven aan het handhaven van een hoge en betrouwbare kwaliteit van haar diensten. Groei is ondergeschikt aan deze primaire doelstelling. We zijn er trots op dat opdrachtgevers onze werkwijze en professionals herkennen en waarderen en daardoor vaak bij ons terugkomen.

Laudame is alleen tevreden als haar opdrachtgevers erg enthousiast zijn over de geleverde prestatie. Daarom wordt tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig contact onderhouden en vindt een eindevaluatie met de opdrachtgever plaats om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een hoge score.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De norm is tot stand gekomen op basis van eisen die zijn opgesteld door de detacherings- en uitzendbranche in samenwerking met haar inleners. Laudame Financials is NEN 4400-1 gecertificeerd en derhalve opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Klik hier voor het certificaat.

ISO 9001

ISO 9001 geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Ook ondersteunt het bij inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. Kortom, ISO gecertificeerd zijn, draagt bij aan onze doelstellingen en streven naar een hoge mate van kwaliteit van onze dienstverlening.

Klik hier voor het certificaat.