Laudame Financials Ontdek meer
“Het moet veranderen en samen zorgen we ervoor dat het gaat veranderen”

Al jaren voor de oprichting van Stichting Laudame Charity besloten we jaarlijks een ‘Laudame-doet’-actie te houden waarmee we ons met de hele organisatie een dag inzetten voor een goed doel. Het is onze wens om naast financiële ondersteuning verschillende projecten te ondersteunen door de inzet van eigen medewerkers. Daarbij kan morgen een verschil gemaakt worden, maar moet het vooral op de lange termijn tot verbetering leiden. Door de toename van deze activiteiten is besloten om vanuit een eigen stichting concrete projecten te ondersteunen. Tegen deze achtergrond werd Stichting Laudame Charity eind 2016 opgericht.

In 2017 hebben we ons vooral gericht op het vormgeven van activiteiten rondom het René Kids Centre (RKC). Daar is door een groot aantal collega’s van Laudame Financials veel tijd en energie in gestopt, met prachtige sponsorbijdragen als opbrengst. Bijvoorbeeld het schaatsen van de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Negen schaatsers gingen op 27 januari 2017 de sportieve uitdaging aan en zij haalden met elkaar ruim €15.000 op voor het goede doel. Daarover is in het jaarverslag van 2017 meer te lezen. Dat delen we graag met je.

Stichting House of Hope

In 2018 is, naast de ondersteuning van het RKC, de samenwerking met stichting House of Hope in Rotterdam-Zuid ontstaan. Dit uit zich in diverse onderwerpen, waaronder een Excel-workshop, hulp bij het opstellen CV’s en een sollicitatietraining. Daarnaast komt de opbrengst van de jaarlijkse Laudame Financials Wielertour volledig ten goede aan Stichting House of Hope. Meer informatie over de samenwerking lees je in het jaarverslag van 2021.

Download hier het jaarverslag van 2021.

U kunt een donatie overmaken naar Stichting Laudame Charity op bankrekeningnummer NL94 RABO 0314 6974 03 o.v.v. Stichting House of Hope. Wij zorgen dan dat uw donatie bij het Stichting House of Hope terechtkomt.

Woord & Daad

Laudame Financials is al vele jaren businesspartner van de internationale ontwikkelingsorganisatie Woord & Daad. Samen met een groep Nederlandse bedrijven – verenigd in het Business Platform – ondersteunen wij projecten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. De afgelopen jaren zijn tal van onderwijsprojecten vanuit het Woord & Daad Business Platform gerealiseerd. Ook zijn projecten op het gebied van watervoorziening en waterbeheersing opgezet. Laudame heeft zich voor langere termijn verbonden aan het Business Platform omdat we waarde hechten aan continuïteit in relaties.