Privacy

Privacy Reglement

Laudame Financials B.V. (hierna: "Laudame") stelt uw bezoek aan onze website www.laudame.nl en/of enige andere door of namens Laudame (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëploiteerde website (hierna: de "Website") op prijs. Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de Website stemt u als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Indien en voor zover u via de Website persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Laudame, dan zal Laudame deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken ter uitvoering van het specifieke doel waaronder u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. U kunt bijvoorbeeld denken aan Laudame's reageren op een door u via de Website verzonden sollicitatie, het opslaan van uw gegevens via de Website aan Laudame verstrekte sollicitatiegegevens in het licht van mogelijke toekomstige voor u interessante vacatures of het aan u toezenden van door u via de Website verzochte informatie. Laudame stelt uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet ter beschikking aan derde partijen en zal bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen. Bij Laudame doen wij verder ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven. U kunt daarom te alle tijde, via de onderstaande communicatiekanalen (zie onder "Contact"), aan ons kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, alsmede heeft u het recht Laudame te verzoeken de vastgelegde persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren of aan te vullen.

Laudame doet haar uiterste best om via technische (via onder andere veilige servers en firewalls) en organisatorische beveiligingsmaatregelen ervoor te zorgen dat de overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze server op een veilige manier geschiedt, alsmede dat de persoonsgegevens op een veilige manier beschermd blijven tegen onrechtmatig gebruik.

Cookies

De Website van Laudame gebruikt speciale internet software ("Cookies en weblogs") om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de Website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de Website wordt bezocht) om de Website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de Website af te kunnen stemmen en zodoende de Website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. U kunt het gebruik van Cookies, die op uw computer actief zijn, via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen.

 

Het is mogelijk dat Laudame dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij u echter op de Website altijd via de hyperlink "Privacy Reglement" de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover u persoongegevens aan Laudame verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren.

Contact:

Als u vragen hebt over het Privacy Reglement, dan kunt u contact opnemen met Laudame per post, email of telefoon, middels onderstaande gegevens:

Laudame Financials B.V., Hoofdweg 256, 3067 GJ  ROTTERDAM

Telefoonnnummer: 010 - 451 55 00

email: info@laudame.nl

Versie: 1 februari 2012