Laudame Financials Ontdek meer

Samen met Kees Haakman blikken we terug op een periode van verandering binnen Albron, waarin een Laudamer naast het inbrengen van de gevraagde vakinhoudelijke kennis de nodige soft skills heeft ingezet om anderen in het veranderproces mee te nemen.

“Laudame heeft voor ons een functie als GL-medewerker ingevuld in een periode waarin we de organisatie hebben veranderd. Direct kwamen ze met de juiste kandidaat, die naast, dat hij vakinhoudelijk sterk was, ook over de benodigde soft skills beschikte om anderen in een veranderingsproces mee te nemen.”

"Direct kwamen ze met de juiste kandidaat, die naast, dat hij vakinhoudelijk sterk was, ook over de benodigde soft skills beschikte om anderen in een veranderingsproces mee te nemen.”

Het DNA van beter in de praktijk

Opdrachtgevers ervaren vaak dat de verbeteringsgerichtheid van Laudamers ertoe leidt dat ze, naast het uitvoeren van de opdracht, regelmatig andere verbeteringen doorvoeren. Kees zag die eigenschappen ook sterk terug in de interimmer van Laudame:

“Verder was de kandidaat analytisch sterk en in staat probleemoplossend te denken. Die eigenschappen en een persoonlijke klik hebben ertoe geleid, dat we de interimmer ook een aantal andere projecten hebben laten oppakken. Ook deze projecten heeft hij tot volle tevredenheid uitgevoerd.” Het contact met Laudame Financials ervaart Kees Haakman ook altijd als professioneel en plezierig. “Ze komen de gemaakte afspraken altijd stipt na.”