Laudame Financials Ontdek meer

Samen met Mark Ooijen, destijds nog manager Business Control en inmiddels CFO bij Strukton Worksphere, blikken we terug op de eerste kennismaking tussen Mark en Laudame. Een belangrijke afspraak, want Mark is al lang op zoek naar een bijzondere business controller en hij hoopt dat Albert Mastenbroek, Consultant Search & Selection , die voor hem gaat vinden. Geen ijdele hoop blijkt later, want na twee weken zit Mark aan tafel met zijn nieuwe business controller. Een kort verhaal over trefzekere snelheid.

Samen met Mark Ooijen, destijds nog manager Business Control en inmiddels CFO bij Strukton Worksphere, blikken we terug op de eerste kennismaking tussen Mark en Laudame. Een belangrijke afspraak, want Mark is al lang op zoek naar een bijzondere business controller en hij hoopt dat Albert Mastenbroek, Consultant Search & Selection , die voor hem gaat vinden. Geen ijdele hoop blijkt later, want na twee weken zit Mark aan tafel met zijn nieuwe business controller. Een kort verhaal over trefzekere snelheid.

Strukton Worksphere is naar eigen zeggen een “fullserviceprovider voor infrastructuur- en accomodatieoplossingen.” Vrij vertaald betekent het dat het bedrijf een gebouw of installatie niet alleen ontwerpt en bouwt, maar ook beheert, onderhoudt en zelfs exploiteert. Bijzonder is dat Strukton Worksphere bij het ontwerp van een gebouw grondig nadenkt over duurzaam gebruik op termijn. Op zich niet uniek, want dat is een duidelijke trend in de branche, maar Strukton Worksphere is daarin wel verder dan anderen. Bovendien heeft het bedrijf een paar indrukwekkende en grootschalige showcases om te laten zien hoe dat werkt. Denk bijvoorbeeld aan het kantoor van DUO/De Belastingdienst in Groningen of naar de Kromhoutkazerne in Utrecht, voorheen het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en inmiddels onderdeel van de campus van University College Utrecht.

“Albert nam echt de tijd om een goed beeld te krijgen van de kandidaat die ik voor ogen had, maar ook van de ideeën van Strukton Worksphere voor de toekomst." Mark Ooijen, CFO Strukton Worksphere

Business controller 2.0

Strukton Worksphere opereert in een markt die onder druk verandert, verscherpt en innoveert. Daarom was het bedrijf ook naarstig op zoek naar innovatieve business controller. Mark: “Ik had een business controller nodig die aansloot op die veranderingen. Iemand die meestuurt, meedenkt over risico’s en kansen en zich medeverantwoordelijk voelt voor resultaat en richting. En dus niet de meer traditionele variant, ik noem het maar even de spreadsheetbouwer, die voortdurend zand in de raderen strooit. Het moest ook iemand zijn die ervaring had in onze branche. En de kandidaat moest natuurlijk bij ons passen. We hebben een redelijke recht-voor-z’n-raap cultuur, we werken hard en staan eigenlijk altijd onder spanning. Daar moet je wel mee kunnen omgaan.”

Eén perfecte kandidaat

Zijn vergezicht over dat type business controller schetst Mark aan Albert tijdens die bewuste afspraak, tevens de eerste kennismaking van Mark met Laudame Financials. “Albert nam echt de tijd om een goed beeld te krijgen van de kandidaat die ik voor ogen had, maar ook van de ideeën van Strukton Worksphere voor de toekomst. Vervolgens zat ik binnen twee weken aan tafel met de perfecte kandidaat. Let wel, op basis van één cv. Dat vind ik wel erg prettig aan het werken met Laudame. Ze gooien geen bak met opties over de schutting, maar komen heel snel en gericht met de perfecte match.”