De aanpak van Laudame

Recruitmentproces
Laudame Financials heeft ervoor gekozen om het gehele bemiddelingsproces bij één recruitment consultant onder te brengen. De recruitment consultant leert zodoende de opdrachtgever goed kennen, onderhoudt de contacten met alle betrokkenen en blijft op de hoogte van ontwikkelingen bij de opdrachtgever. 

Intake
Het doel van deze stap is om de eisen en wensen van de opdrachtgever voor de ontstane vacature zo goed mogelijk te bepalen om met een precieze profilering de beste kandidaat te vinden.

De diepte van het intakegesprek zal afhankelijk zijn van de eerdere opdrachten en de daaruit aanwezige kennis over de opdrachtgever. Daarnaast zal er uitgebreid gekeken worden naar de functie zelf en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook de gewenste kennis en competenties waaraan de kandidaat moet voldoen, zoals opleiding, specifieke ervaringen en persoonskenmerken komen aan de orde. Tot slot worden ook de bijbehorende arbeidsvoorwaarden in kaart gebracht.  

Selectie en presentatie
Laudame Financials investeert veel tijd in de gesprekken met potentiële kandidaten. Hierbij ligt niet alleen de nadruk op de werkervaring van de kandidaat maar komt ook de persoonlijkheid van de kandidaat uitgebreid aan bod. Laudame Financials zal alleen dan een kandidaat voorstellen indien zij er zelf van overtuigd is dat de kandidaat de beste match vormt met het bedrijf en de functie.