Visie en missie

Visie
Wij willen onze opdrachtgevers keer op keer verrassen door altijd de beste finance professionals te leveren.

Missie
Wij realiseren onze visie door:

  1. een zeer aantrekkelijke werkgever te zijn die het belang van zijn mensen altijd vooropzet;
  2. een hecht team te vormen waarbij persoonlijke aandacht voor elkaar als vanzelfsprekend wordt ervaren;
  3. kritisch te zijn bij het werven van finance professionals om er zeker van te zijn dat ze de gewenste expertise en mentaliteit hebben. Deze mentaliteit wordt bepaald door zeven kernwaarden: betrouwbaar, intrinsiek gemotiveerd, no-nonsense, doorzettingsvermogen, verbeteringsgericht, verantwoordelijk en resultaatgericht;
  4. het voortdurend ontwikkelen en delen van expertise waarmee de professionals zich blijvend onderscheiden;
  5. het altijd vinden van de perfecte match tussen de opdracht en de professional, waarbij de professional zich uitgedaagd voelt en met plezier en enthousiasme zich volledig inzet, met als resultaat dat de opdrachtgever meer dan tevreden is en de professional zich verder ontwikkelt;
  6. het onderhouden van een effectief netwerk van professionals om de beste mensen te vinden voor opdrachten en permanente functies;
  7. altijd het vizier op de langere termijn te richten en geen concessies te doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.