ANBI

Algemene gegevens
Stichting Laudame Charity
RSIN/fiscaalnummer: 856995502
Telefoon: 010 - 451 55 00
E-mail: charity@laudame.nl

Bestuur
Voorzitter: de heer G.T. Kok
Secretaris: de heer N. van der Plas
Penningmeester: de heer J. Klop

Beleidsplan
U kunt hier het beleidsplan van Stichting Laudame Charity downloaden.

Beloningsbeleid
Het bestuur of andere betrokkenen ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.