WAADI

WAADI
Wat is WAADI? WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Per 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gewijzigd. Sinds die datum zijn alle uitzend-, payroll- en detacheringsbedrijven wettelijk verplicht zich als uitleenbedrijf in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo moet duidelijk worden welke ondermemingen arbeid ter beschikking stellen.

Wat was de aanleiding voor de wetswijziging?
De nieuwe registratieplicht houdt verband met de verschijnselen van fraude en misbruik rondom het uit- en inlenen van arbeidskrachten in sommige economische sectoren. De wetswijziging moet deze malafide bureaus bestrijden, uitbuiting van werknemers tegengaan en de rechtspositie van uitleenkrachten versterken. Zo kan er beter worden opgetreden tegen het niet uitbetalen van het wettelijk minimumloon.

Voor wie geldt de registratieplicht?
Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, dient dit te registreren in het Handelsregister, ook als dit slechts incidenteel gebeurd. De registratieplicht is van toepassing op alle economische sectoren en geldt voor alle bedrijven die arbeidskrachten aan een derde, ook wel inlener genoemd, ter beschikking stellen om onder toezicht en leiding van een inlener werkzaam te zijn. Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat betekent de wetswijziging voor inleners?
Bedrijven die personeel inhuren van een andere werkgever - ook wel inleners genoemd - zijn sinds 1 juli 2012 verplicht om na te gaan of het bedrijf waarmee zij samenwerken voldoet aan de registratieplicht. Dit kan op www.kvk.nl/waadi via een speciale tool waar het KvK-nummer van het bedrijf waarmee zaken wordt gedaan moet worden ingevoerd, maar er kan ook bij de uitlener gevraagd worden om een recent uittreksel van het Handelsregister. Indien er geen sprake is van registratie, riskeert ook de inlener een fikse boete. Die boete bedraagt bij de eerste overtreding 12.000 euro per werknemer. Bij herhaling wordt de sanctie 24.000 euro en de maximale boete bedraagt zelfs 36.000 euro. De controle wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Deze boetes gelden zowel voor overtredende uitleners als inleners!

Neem voor meer informatie over WAADI een kijkje op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi).