Kwaliteit

Bij Laudame  staat het leveren van kwaliteit altijd voorop


Laudame is sinds haar oprichting gestaag gegroeid en heeft altijd prioriteit gegeven aan het handhaven van een hoge en betrouwbare kwaliteit van haar diensten. Groei is ondergeschikt aan deze primaire doelstelling.     

Onze dienstverlening is gericht op het vinden van een perfecte match voor iedere opdracht. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat daar zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. Allereerst wordt er uitgebreid gesproken met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van wat er nodig is.  Daarbij komen zowel vakinhoudelijke als sociale en communicatieve vaardigheden aan de orde.   Met dit gezamenlijk geformuleerde profiel zoekt Laudame een kandidaat die aan de verwachtingen ruimschoots zal kunnen voldoen.   Dat houdt eigenlijk altijd ook in dat de opdracht voor de kandidaat een nieuwe uitdaging vormt zodat zij of hij zich verder kan ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat de kandidaat volledig gemotiveerd aan de slag gaat en resulteert over het algemeen in een uitstekende performance waardoor de opdrachtgever wordt verrast.

De opdrachtgever mag erop rekenen dat het matching proces zo snel en efficiënt mogelijk verloopt zodat er voortvarend voorzien wordt in de meestal urgente tijdelijke vacatures. Laudame streeft ernaar om al in de eerste ronde de geschikte kandidaat aan te bieden zodat de opdrachtgever niet nodeloos tijd besteedt aan het beoordelen van meerdere Cv’s en kennismakingsgesprekken. 

Opdrachtevaluaties

Laudame is alleen tevreden als haar opdrachtgevers erg enthousiast zijn over de geleverde prestatie. Daarom wordt er tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig contact onderhouden en vindt er een eindevaluatie met de opdrachtgever plaats om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een hoge score. De resultaten van deze evaluaties delen we graag. Dat houdt Laudame scherp! Bekijk hier al onze opdrachtevaluaties.

ISO9001:2008

Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Klik hier voor het certificaat.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De norm is tot stand gekomen op basis van eisen die zijn opgesteld door de detacherings- en uitzendbranche in samenwerking met haar inleners. Laudame Financials is NEN 4400 gecertificeerd en derhalve opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
 
Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partnersvoor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.
 

Klik hier voor het certificaat.