Onze aanpak

Laudame Financials staat voor een zeer persoonlijke benadering en streeft naar continuïteit in haar relaties, zowel met de eigen medewerkers, de freelancers als met de opdrachtgevers. Laudame levert maatwerk om aan de wensen en behoeften van al deze partijen te voldoen.   

 Hoe wordt dit gerealiseerd?

  • Door zorgvuldig te bepalen aan welke eisen de Finance professional moet voldoen om een optimale prestatie te kunnen leveren. Hierbij gaat het om zowel vakinhoudelijke aspecten als om sociale vaardigheden. Kennis en begrip van de opdrachtgever, de werkomgeving en de aard van de werkzaamheden zijn daarbij belangrijke factoren.
  • Een uitgekiend selectie- en wervingsproces. Hierbij wordt zo goed mogelijk vastgesteld en gevalideerd dat de kandidaat de persoonlijke attributen heeft dat toekomstig succesvol optreden geborgd is.
  • De opdracht moet aan de Finance professional voldoende uitdaging bieden. Alleen dan kan hij/zij optimaal en volledig gemotiveerd presteren en zich verder ontwikkelen.
  • Professionele begeleiding tijdens de uitvoering van de opdracht.
  • Regelmatig contact met de opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bewaken.
  • Eindevaluatie met terugkoppeling van verbeterpunten voor zowel Laudame Financials als de Finance professional zelf.