Onze aanpak

Laudame Financials staat voor een zeer persoonlijke benadering en streeft naar continuïteit in haar relaties, zowel met de eigen medewerkers, de freelancers als met de opdrachtgevers. Laudame levert maatwerk om aan de wensen en behoeften van al deze partijen te voldoen.   

 Hoe wordt dit gerealiseerd?

  • Door zorgvuldig te bepalen aan welke eisen de Finance professional moet voldoen om een optimale prestatie te kunnen leveren.  Hierbij gaat het om zowel vakinhoudelijke aspecten als sociale overwegingen.  Kennis en begrip van de opdrachtgever, de werkomgeving en de aard van de uitdagingen zijn daarbij belangrijke factoren.
  • Uitgekiend selectie en wervingsproces waarbij zo goed mogelijk wordt vastgesteld en gevalideerd dat de kandidaat de persoonlijke attributen heeft die toekomstig succesvol optreden borgen.
  • De opdracht moet voldoende uitdaging voor de Finance professional hebben. Alleen dan kan hij/zij optimaal en volledig gemotiveerd presteren en zich verder ontwikkelen.
  • Professionele begeleiding tijdens de uitvoering van de opdracht.
  • Regelmatig contact met de opdrachtgever om voortgang te bewaken van de opdracht
  • Eindevaluatie met terugkoppeling van verbeterpunten voor Laudame Financials en de Finance professional zelf.