Mede dankzij Laudame zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet

Bram Voogd, Freelancer

Na het volgen van de hbo-accountancy opleiding ging Bram Voogd in 2000 aan de slag bij PwC. Hier werkte hij tot 2005, ondertussen haalde hij zijn AA-titel. Daarna werkte hij op een kantoor gericht op de MKB-praktijk. In die tijd werd hij Register Belastingadviseur. Voogd: “Op dit kantoor heb ik mijn eerste ervaring met Laudame opgedaan. In het najaar van 2007 konden wij tijdelijk medewerkers uitlenen en dat verliep via Laudame.”

Hij vertelt: “In  september 2010 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben voor mijzelf gestart. Vooralsnog een combinatie van interim werkzaamheden en een kleine accountantspraktijk. De contacten met Laudame waren weer snel gelegd en ik kon aan de slag als deputy controller bij Stichting Shell Pensioenfonds. Uiteindelijk liep de opdracht tot en met juni 2011.” Daarna ging Voogd via Laudame aan de slag bij een grote scholengemeenschap in Rotterdam. Hier deed hij hier veel ervaring op in wet- en regelgeving rondom  het voortgezet onderwijs.

De contacten met Laudame ervaart hij als bijzonder goed. “Mensgericht en met een open verhaal van een mogelijk nieuwe opdracht. Ze stellen de juiste vragen en vragen door, daardoor kan Laudame de juiste match maken. Ik ben bij meerdere interim bureaus ingeschreven. Veelal stopt het bij de inschrijving. Ook tijdens de uitvoering van de opdracht zijn er regelmatig goede contactmomenten. Mede dankzij Laudame zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet”.