Stakeholdermanagement: een diepte-investering

Geschreven door Hans van Kesteren; na een carrière bij Shell werkt Hans als adviseur bij Laudame Financials.

Tot voor kort woonde mijn moeder in een complex voor bejaarden, bestaande uit vijfhonderd appartementen met een (te) groot aantal voorzieningen. Het complex stamde uit de zestigerjaren en was dringend toe aan een algehele vernieuwing. Bovendien waren de servicekosten te hoog. Het complex was daarom niet erg aantrekkelijk en leegstand groeide gestaag. Van de vijfhonderd appartementen waren rond de tweehonderd eigendom van bewoners. De rest werd verhuurd en was eigendom van een woonvereniging. Gedurende de zeven jaren die mijn moeder er woonde heb ik vele goede opties zien stranden, omdat de verwachtingen, wensen en behoefte aan veranderingen te ver uiteenliepen en onvoldoende werden begrepen. In de presentatie werd keer op keer de plank misgeslagen, omdat er onvoldoende rekening gehouden werd met bijvoorbeeld het perspectief van een bejaarde die de tachtig gepasseerd is en die er tegenop ziet om tijdelijk te verhuizen en ook niet graag de keuken gesloten ziet worden. Het zal haar of zijn tijd wel duren, dus liever geen verandering. Toch waren er mogelijkheden om dit te overkomen door bijvoorbeeld te wijzen op het belang van de erfgenamen en oplossingen te bedenken om de noodzakelijke veranderingen beter te begeleiden. Stakeholdermanagement was in deze situatie uiteraard een enorme uitdaging en werd tegelijkertijd geheel onderschat. Deze introductie illustreert het belang van stakeholdermanagement en geeft direct ook inzicht in de moeilijkheidsgraad. Wat mensen drijft is vaak erg divers, verandert soms en wordt naast rationele gronden ook bepaald door emotie. Bovendien heeft niet elke belangengroep dezelfde invloed en zijn sommige individuen zo invloedrijk dat ze het verschil kunnen maken. Gelukkig is er een aantal handvatten om deze uitdaging aan te pakken. Het begint echter met er voldoende tijd voor nemen en het de aandacht geven die het verdient.

Het hele artikel lees je via deze link. 

Terug naar overzicht